خانم رشیدیان عزیز
سلام
نمایش انتی بولینگ که روز 22 اکتبر برگزار شد، واقعا آگاهی بخش بود و نشان از تلاش و کار مستمرشما و دست اندر کاران نمایش و موسیقی داشت.
وجود چنین نهادی برای جامعه ایرانی
کاملا ضروری است و امیدواریم که پر امید به سوی فردای روشن نوجوانان و جوانانمان پیش بروید.
مانا باشید.ی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu