سلام ببخشيد من زبان انگليسي خوبي ندارم خواستم تشكر ويژه داشته باشم از خانم مريم رشيديان كه مثل يك مادر دلسوز براي صحبت و برقراري ارتباط با فرزند من و همه بچه ها وقت گذاشتند ايشون عالي هستند براي خودشون و خانواده شون بهترينها رو از خدا ميخام كه از لحاظ روحي و عاطفي فرزند من رو حمايت كردند تا مشكلاتي رو كه در ابتداي ورود به كانادا برامون پيش امده به اميد خدا و كمك ايشون سپري كنيم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu