خانم رشیدان‌
عالی بود
شایان بخاطر اینکه یکی از همسایه ها آدم برفی که ساخته بود رو خراب کرده بود، حالش گرفته بود
وقتی گفتم آشپزی آنلاین الان هستش، کلی خوشحال شد و آدم برفی که دوستش لگد زده بود و خراب کرده بود رو فراموش کرد
خیلی خیلی زحمت میکشید برای این جوانهامون.
جامعه ی ایرانی، انسانهایی مانند شما رو کم دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu